Flora

 

L’ampli interval altitudinal comprès entre la Valldan (550 m) i el Pedró dels Quatre Batlles (2382 m), permet observar en aquest territori prop d’un miler d’espècies i quatre estatges de vegetació: l’estatge basal, l’estatge submontà, l’estatge montà i l’estatge subalpí.

Respecte a la flora, podem trobar els prats de muntanya, els boscos de pi negre, els de pi roig, matollars de ginebró, boixedes, i moltes plantes autòctones de la zona.

A la tardor, una gran riquesa de bolets.

 

> Veure treballs