Objetivos

 

Despertar l’interès per al medi ambient amb un aprenentatge significatiu que parteix dels coneixements previs de l’alumne

Adoptar valors de respecte i sensibilitat amb el patrimoni natural i cultural, reflex de la saviesa dels postres avantpassats en l’aprofitament dels recursos naturals sostenibles

Motivar en participar activament en la protecció de la natura i en l’ús dels recursos naturals de manera racional perquè les generacions futures puguin gaudir també de la seva riquesa